Category Archives: Cách tính ngày dự sinh

Cách tính ngày dự sinh chuẩn cho các bà mẹ

ngày dự sinh

Muốn tính ngày dự sinh chính xác, các mẹ bầu có thể sử dụng nhiều phương pháp, tương ứng với nhiều thời điểm tính toán khác nhau. Tuy nhiên, kết quả về ngày dự sinh có thể thay đổi và không có mốc cố định trong suốt quá trình mang thai. Thực tế là hầu…