Tag Archives: trẻ sinh mùa đông

Có phải sinh con vào mùa đông sẽ có lợi hơn sinh mùa hè?

Dù các mẹ có tin hay không, sinh con vào mùa đông hay mùa hè đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và mẹ. Bởi nhiệt độ sẽ thay đổi theo mùa, những đứa trẻ sinh ra ở những mùa khác nhau ít nhiều cũng có sự phát triển và thay đổi…