Quý 3/2020: Xây dựng Hòa Bình lãi sau thuế 53 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đạt 8.046 tỷ doanh thu. Giảm 41% so với cùng kì 9 tháng đầu năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp HBC cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng. Giảm 74% so với cùng kì năm trước. So với kế hoạch 12.500 tỷ doanh thu và 125 tỷ lợi nhuận sau thuế. Hiện HBC đã thực hiện được tương ứng 64% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu LNST.

Xây dựng Hòa Bình báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3/2020

Chỉ số kinh doanh hợp nhất quý 3 năm nay của doanh nghiệp Xây dựng Hoà Bình HBC vừa được công bố. Qua đó, đơn vi ghi nhận sự giảm sút ở cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm tích cực đã giảm được thu hẹp đáng kể. Cụ thể là, công ty Xây dựng Hòa Bình HBC ghi nhận 2.635 tỷ đồng doanh thu quý 3 năm 2020. Con số này đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ quý 3 năm ngoái. Giá vốn tương ứng của công ty HBC cũng giảm mạnh.

Xây dựng Hòa Bình báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3/2020
Xây dựng Hòa Bình báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3/2020

Do đó, dẫn theo lợi nhuận gộp giảm 45% xuống còn 149 tỷ đồng. Công ty Xây dựng Hòa Bình giải thích nguyên nhân dẫn tới doanh thu tài chính giảm. Điều này chủ yếu là do sự điều chỉnh mạnh của khoản lãi tiền gửi và tiền cho vay. Sau khi khấu trừ, đơn vị HBC ghi nhận lỗ thuần vào quý 3 năm nay.

Bên canh đó, trong kỳ nhờ phát sinh khoản thu nhập khác đột biến, đây là khoản lãi phát sinh từ mua rẻ gần 75 tỷ đồng. Kết quả là khoản lợi nhuận sau thuế của công ty HBC đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp HBC vào quý 3 năm nay đã đạt mức 53 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, đơn vị chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 41% và 74%

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Xây dựng Hòa Bình HBC ghi nhận mức doanh thu đạt 8.046 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ. So với 9 tháng đầu năm trước, những con số này lần lượt giảm 41% và 74%. Công ty Xây dựng Hòa Bình đặt ra kế hoạch năm nay là đạt doanh thu 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. Mức dự kiến này đã lần lượt giảm 33% và 70% do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm. Hiện tại, đơn vị HBC đã thực hiện được tương ứng 64% chỉ tiêu về doanh thu và 50% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản đến ngày 30/9/2020

Tổng tài sản của HBC đến ngày 30/9/2020
Tổng tài sản của HBC đến ngày 30/9/2020

Tính đến thời điểm ngày cuối cùng của quý 3 năm 2020, công ty Xây dựng Hòa Bình ghi nhận tổng tài sản đạt 15.304 tỷ đồng. Mức tài sản này đã giảm so với những tháng đầu năm. Hầu hết các khoản mục của HBC đều giảm. Riêng hàng tồn của đơn vị ghi nhận tăng từ 1.909 tỷ lên 2.594 tỷ đồng. Trong đó, hàng hoá bất động sản và chi phí sản xuất dở dang đang trên đà gia tăng.

Vốn chủ Công ty Xây dựng Hòa Bình rơi vào vào mức 4.190 tỷ đồng. Trong đó, quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp chiếm 97 tỷ đồng. Thặng dư vốn gần 347 tỷ và lợi nhuận giữ lại của công ty HBC đạt 825 tỷ đồng.

Trên đây là tin tức về thị trường chứng khoán. Mời bạn đọc truy cập nhiều bài viết khác để cập nhật tin tức hàng ngày đa lĩnh vực tại website Duyen Dang Spa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

Nguồn: CAFEF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *