Quý 3 /2020: Vicostone (VCS) lãi 402 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ

Vicostone đã đưa ra báo cáo tài chính. Qua đó, ghi nhận lãi sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm nay đạt 964 tỷ đồng. Con số này đã giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý 3/2020 của công ty cổ phần Vicostone

Công ty cổ phần Vicostone (mã chứng khoán là VCS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. Trong đó thể hiện sự tăng trưởng ở cả mức doanh thu và lợi nhuận so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể tình hình tăng trưởng của Vicostone VCS như sau. Chỉ tính riêng quý 3 năm nay, doanh thu thuần đạt 1.505 tỷ đồng. Tăng 2,2 so với cùng kì năm 2019. Trong khi đó, chi phí giá vốn lại giảm 1,7%. Do vậy, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt mức 539 tỷ đồng. So với cùng thì thì con số này tăng 10%.

Báo cáo tài chính quý 3/2020 của công ty cổ phần Vicostone
Báo cáo tài chính quý 3/2020 của công ty cổ phần Vicostone

Chưa dừng lại ở đó. Trong quý 3 vừa qua, Vicostone VCS ghi nhận chi phí tài chính đạt 18,8 tỷ đồng. Giảm 4,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là vì giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng cảu Vicostone đạt 39,6 tỷ đồng. Đã giảm 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019. Sự thụt giảm này là do công ty thực hiện giảm cắt chi phí. Đó là chi phí nhân công và chi phí dịch vụ mua ngoài khác. Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được gần 1 tỷ đồng.

Cuối cùng, kết quả báo cáo tài chính quý 3 của Vicostone như sau. Công ty cổ phần VCS báo lãi sau thuế 402,7 tỷ đồng. Tăng trưởng 14,9% so với cùng giai đoạn này năm ngoái. Số lãi này gần cao bằng lãi kỷ lục 411 tỷ đồng theo quý đạt được thời điểm quý 2 năm 2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 của VCS

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần của Vicostone đạt 4.000 tỷ đồng. Mức doanh thu này hông có thay đổi gì so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn, chi phí tài chính đều tăng cao. Do vậy, kết quả Vicostone lãi trước thuế chỉ còn 1.128 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 964 tỷ đồng. Đã giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày cuối cùng của quý 3 năm 2020, lượng hàng tồn kho công ty Vicostone đã lên đến hơn 2.055 tỷ đồng. Tăng 142 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp chủ yếu gia tăng giá trị tồn kho hàng hóa, công cụ dụng cụ.

Công ty cổ phần Vicostone
Công ty cổ phần Vicostone

Như vậy, có thể kết luận doanh thu và lợi nhuận của công ty cổ phần Vicostone VCS như sau. Tổng tài sản của Vicostone đạt mức gần 6.000 tỷ đồng. So với đầu năm nay thì khoản tài sản này đã tăng 382 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty Vicostone ghi nhận khoản nợ phải trả tăng 126 tỷ đồng. Đạt lên mức 2.261 tỷ đồng. Trong đó, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.566 tỷ đồng. Và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn của Vicostone ở mức 226 tỷ đồng.

Đến hết quý 3 năm 2020, mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vicostone được ghi nhận còn 2.289 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty VCS còn 88 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Cùng với hơn 18 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu. Và số cổ phiếu quỹ trị giá 293 tỷ đồng.

Trên đây là thông tin về lĩnh vực kinh tế – chứng khoán. Bạn đọc có thể đọc thêm nhiều thông tin hữu ích khác tại Duyen Dang Spa. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm!

Nguồn: CAFEF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *