Công ty nhựa Bình Minh tăng gấp đôi chi phí bán hàng trong quý 3

Trong giai đoạn chuyển giao từ quý 2 sang quý 3, nguyên liệu nhựa giảm giá mạnh. Nhờ đó nhựa Bình Minh đã tăng nhanh lợi nhuận.

Doanh thu của nhựa Bình Minh tăng mạnh trong quý 3

Theo báo cáo tài chính của công ty nhựa Bình Minh vào quý 3 năm 2020, doanh thu đạt 1.115 tỷ đồng. Tăng nhẹ 4,2% so với cùng kì năm ngoái. Lãi gộp đạt 356 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm 7.4%. Qua đó, công ty nhựa đã xác nhận sự cải thiện của biên độ lãi gộp. Nâng từ 23,4% lên mức 31,9%. Cao hơn mức 28,1% biên độ lãi gộp đạt được ở quý 2.

Tổng giám đốc công ty nhựa Bình Minh- ông Nguyễn Hoàng Ngân tại cuộc gặp gỡ giới phân tích, cho biết như sau. Giá nguyên liệu nhựa giảm đột ngột vào cuối quý 2 đầu quý 3. Nhờ vậy mà lợi nhuận của doanh nghiệp nhựa Bình Minh trong thời gian đó đã tăng mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân- tổng giám đốc công ty nhựa Bình Minh
Ông Nguyễn Hoàng Ngân- tổng giám đốc công ty nhựa Bình Minh

Chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng mạnh

Chưa dừng lại ở việc tăng doanh thu. Chi phí bán hàng của Bình Minh cũng tăng mạnh từ 74 tỷ lên mức 141 tỷ đồng. Lý giải cho sự gia tăng này, doanh nghiệp cho biết đã có chiến lược kinh doanh. Cụ thể, để cạnh tranh trong thị trường ngày càng gay gắt, Bình Minh đã có chính sách bán hàng ưu đãi với các đại lý. Chính sách này nhằm gia tăng và đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Công ty nhựa Bình Minh còn cho biết thêm những con số trong chi phí bán hàng. Khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất trong chi phí bán hàng chính là chi phí hệ thống phân phối. Cụ thể, chi phí cho hệ thống phân phối của công ty nhựa Bình Minh là 81 tỷ đồng. Thêm vào đó, 36 tỷ đồng là số tiền dành cho chi phí dịch vụ mua ngoài.

Bên cạnh những chi phí khổng lồ nêu trên, doanh nghiệp cũng phải chi 1 khoản khá lớn khác. Đó là 29 tỷ đồng dành cho chiết khấu thanh toán quý 3. Và 88 tỷ đồng lũy kế 3 quý đầu năm 2020.

Từ đó, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ của nhựa Bình Minh là 153 tỷ đồng. Tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2019. Theo báo cáo lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp nhựa  tăng 6,5% doanh thu. Qua đó, doanh thu đạt mức 3.385 tỷ đồng. Tiếp đến, lãi sau thuế đạt 412 tỷ đồng. Mức lãi này đã tăng 25,5% so với cùng kì năm trước.

Hoàn thành 74% chỉ tiêu doanh thu năm 2020

Vậy là sau 3 quý đầu năm 2020, công ty Nhựa Bình Minh đã đạt được 74% chỉ tiêu doanh thu đề ra. Cùng với 88% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Báo cáo tài chính của nhựa Bình Minh trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 (đơn vị: tỷ đồng)
Báo cáo tài chính của nhựa Bình Minh trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 (đơn vị: tỷ đồng)

Tính đến ngày 30/9, nhựa Bình Minh đã có 365 tỷ đồng. Chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 tháng. Số tiền này tăng 16,6% so với đầu năm 2020. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn) ở mức 940 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. Tuy vậy, khoản tiền gửi có kỳ hạn lại giảm 200 tỷ đồng. Cụ thể, giảm từ 300 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng. Tóm lại, tổng khoản tiền gửi của doanh nghiệp nhựa là hơn 1.300 tỷ đồng.

Xét đến hàng tồn kho, tổng số tiền ở mức 435,8 tỷ đồng. Giảm gần 20 tỷ so với đầu năm và tăng 7% so với cuối quý 2. Trong đó, tồn kho nguyên vật liệu ở mức 141 tỷ đồng. Giảm 20% so với đầu năm và tương đương cuối quý 2.

Bạn có thể xem thêm nhiều thông tin liên quan tại Duyen Dang Spa. Cảm ơn bạn đọc!

Nguồn: Báo Kinh Tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *