Category Archives: Xã hội

Người cổ đại quan hệ như thế nào? Có khác với người hiện đại?

Dù là ở thời đại nào, bản năng của con người về chuyện tình dục cũng không bao giờ thay đổi.Chỉ có điều ở mỗi giai đoạn, bản năng ấy được công khai hay chỉ được nói đến như những chuyện thâm cung bí sử. Như vậy người cổ đại quan hệ như thế nào?…